Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Occupational Performance History Interview-II NL

De OPHI-II NL is een driedelig ergotherapeutisch evaluatie instrument dat ontwikkeld is om zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over het handelen van de cliënt (in het verleden en heden) in kaart te brengen.

Door gebruik te maken van de OPHI-II NL kan de ergotherapeut op flexibele wijze een interview afnemen bij de cliënt. Met de verzamelde gegevens kan de ergotherapeut een verhaal schrijven over de levensgeschiedenis, deze grafisch weergeven en scores toekennen op de drie scoreschalen. Dit geeft een overzicht van sterke en zwakke kanten van de cliënt en een handvat voor het opstellen van behandeldoelen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 19 juni 2015