Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Voor wie?

Polifysiek is er voor revaliderende patiënten van het AMC. Door uitbreiding van de samenwerking tussen het AMC en ACHIEVE zal in de toekomst het aantal patiënten dat behandeld wordt toenemen.

Op dit moment worden de volgende patiëntengroepen gezien op Polifysiek:

  • hartpatiënten;
  • patiënten met perifeer vaatlijden;
  • patiënten die chemobehandelingen ondergaan;
  • patiënten die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 24 april 2015