Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Hipper: antwoord op matige revalidatie na heupfractuur?

27 jan 2016 12:00 | Faculteit Gezondheid

Zorgtechnologie is in opmars en volgens sommigen onmisbaar als het aankomt op het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg van de toekomst. In de Hipper-studie - een samenwerking tussen Digital Life, de HvA-lectoraten Ergotherapie, Fysiotherapie en Oefentherapie, het AMC en verschillende – draait het om sensortechnologie. Onderzoeker en docent Ergotherapie Robbert Kruijne vertelt over de mogelijkheden.

Wat is het doel van het Hipper-project?
“Jaarlijks breken ongeveer 15.000 ouderen in Nederland hun heup. Ouderen gaan na een heupoperatie steeds eerder naar huis, en het komt steeds vaker voor dat ze daar ook revalideren. De behandeling is in veel gevallen niet effectief genoeg: een groot deel van de ouderen kampt na twaalf maanden nog steeds met beperkingen. Een kwart tot een derde van de groep is zelfs overleden. Met sensortechnologie kunnen we deze groep thuis monitoren, en met de verkregen gegevens in eerder stadium én beter adviseren. Doordat we samen met de cliënt zijn situatie bespreken, vergroten we als het goed is ook het zelfmanagement. Deze gegevens samen kan mogelijk leiden tot een beter herstel.”

Hoe complex is de techniek achter de sensoren?
“We maken gebruik van bestaande sensoren, maar het systeem erachter dat alle gegevens aan elkaar koppelt zodat de therapeuten de relevante informatie krijgen, is door ons zelf ontwikkeld. Het systeem wordt nu verder geoptimaliseerd. Na een tweede testfase met cliënten, is de planning dat het kastje in november 2016 af is. Daarnaast bestaat het pakket uit een behandelprotocol en een software-omgeving die zorgprofessional en cliënt samen kunnen bekijken.”

Kan het systeem dan vanaf november 2016 worden uitgerold?
“De werkbaarheid voor de praktijk staat inmiddels vast. Maar of de pilot ook kostenefficiënt is moet nog blijken voordat er sprake kan zijn van landelijke implementatie. In de SO-HIP-studie wordt op dit moment de kostenefficiëntie onderzocht.”

Bekijk hier de korte film over Hipper:

Hipper is een samenwerking van Digital Life, de HvA-lectoraten Ergotherapie, Fysiotherapie en Oefentherapie, het AMC en zorginstellingen Cordaan, Vivium Naarderheem en Zonnehuisgroep Amstelland. Het project wordt uitgevoerd met behulp van een Raak subsidie. Namens domein Gezondheid zijn de volgende personen betrokken: de lectoren Raoul Engelbert, Bart Visser en Margo van Hartingsveldt en de onderzoekers Marleen Post, Robbert Kruijne en Margriet Pol.