Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

3-daagse cursus Zorgtechnologie

Cursus

Een robot die medicijnen rondbrengt, een ergotherapeut die adviseert via Skype en een app die je aanraad de trap in plaats van de lift te nemen. Leuke gadgets of bittere noodzaak?

Zorgtechnologie 3
Doelgroep

De cursus is geschikt voor zorgprofessionals die hun deskundigheid op het gebied van ICT in de zorg wil bevorderen.

Niveau

Post-HBO

Duur

2 hele dagen: Woensdag en donderdag : 9 & 10 november - 09:30-16:30u

2 halve dagen: Donderdag 15 dec & 9 feb - 17.00 tot 20.00u
Accreditatie 52 punten
Aantal deelnemers 14-20
Kosten €795,- per deelnemer

Cursus Zorgtechnologie: Het inzetten van techniek, ICT of multimedia om innovaties van zorg optimaal te ondersteunen

Trends zoals vergrijzing, tekort aan verzorgend personeel en  toename van mantelzorg problematiek. Dit is een greep uit de grote uitdagingen voor de toekomst. Het inspelen op deze trends vraagt om een nieuwe manier van werken. Door zorg en technologie te combineren kunnen we de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden.

Durf jij de uitdaging aan?

In deze 3 daagse cursus staat de vraag centraal hoe u als zorgprofessional uw deskundigheid kunt aanwenden om de cliënten * te ondersteunen bij het selecteren en implementeren van zorgtechnologie.

*) cliënten en hun sociale omgeving/groep cliënten/ organisaties.

Doelstellingen cursus

Aan het eind van de cursusdagen kunt u:

 1. een zorgproces van de organisatie evalueren en voorstellen aandragen ter verbetering door gebruik te maken van zorgtechnologie.
 2. een  project met betrekking tot een toepassing van zorgtechnologie opstellen. Het project uitvoeren in de lijn van de missie en visie van de organisatie in samenspraak met de cliënt, de zorgprofessionals, de technische professional en het management. 
 3. de verkregen kennis, inzicht en vaardigheden  ten aanzien van zorgtechnologie  te vertalen naar de eigen organisatie.
 4. een brugfunctie vervullen  tussen de cliënt, de zorgprofessional, de technische professional en het management t.a.v.  zorgtechnologie.
 5. Verschillende toepassingen van zorgtechnologie onderscheiden en plaatsen in een context van de gezondheidszorg.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Toepassingen van zorgtechnologie: 
 • Interventies door middel van zorgtechnologie:
  - Zorgapplicaties, Telemedicine & telemonitoring
  - Teleconsultatie & telecoaching
  - Zorgdomotica / smart homes
 • Ethiek  / wet-en regelgeving 

Werkwijze

Naast directe kennisoverdracht, wordt gebruik gemaakt van diverse (inter-)actieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld het oefenen van telecoaching d.m.v. Skype (zorg op afstand). Uitgangspunt van deze dynamische cursus zijn de eigen praktijkervaringen en vraagstellingen. 
In de tussenliggende periode ontwikkelen de deelnemers een eigen project gebaseerd op de eigen van de organisatie  om zorgtechnologie  (verder) te integreren in de organisatie.
U krijgt feedback op uw eind en tussentijdse presentatie van medecursisten en de docenten. De deelnemers krijgen vooraf een voorbereidingspakket met literatuur toegestuurd. 

Opbouw van de cursus: 

 • 2 dagen kennisoverdracht en (inter)actief oefenen
 • Halve dag tussenevaluatie
 • Halve dag eindpresentatie 

Omvang & accreditatie 

De cursus is geaccrediteerd door stichting ADAP met 52 punten.

De cursusomvang bedraagt 3 dagen, rondom 70 Studiebelastingsuren (SBU).
70 SBU bestaat uit:

 • 21  lesuren, 
 • 10 uur literatuur door middel van het voorbereidingspakket, 
 • 35 uur project inclusief rapportage
 • 4  uur peer feedback 

Kosten

€795,- per deelnemer. Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee en lunch/diner op de cursusdagen. 
Tevens geschikt als incompany cursus en interprofessioneel 

Voor wie?

De cursus is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van zorgtechnologie. Dit kunnen ergotherapeuten zijn, maar ook fysiotherapeuten, oefentherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, SPH’ers en eerstelijnspsychologen. Overige professionals in de zorg zijn ook welkom.

Contact 

Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij Irene ten Haaf, coördinator post-HBO ergotherapie. E-mailadres: posthbo-ergotherapie@hva.nl 

Docenten

Saskia Hofstede

Saskia Hoffstede

Saskia Hofstede is ergotherapeut en werkzaam als seniordocent en programmamanager bij de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt ze op projectbasis in de gezondheidzorg, met als specialisatie community development, zorg & ICT en cliëntgericht werken.

 

 

Margriet Pol

Margriet Pol

Margriet Pol  is ergotherapeut en sociaal gerontoloog en werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is coördinator van de post-hbo-cursus Wonen-op-maat en van de minor Zorgtechnologie. In haar promotieonderzoek onderzoekt ze de toepassing van sensormonitoring bij zelfstandig wonende ouderen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 september 2016