Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Urban Vitality

Programma voor een Vitaal Amsterdam

Een stad waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen en zelfstandig participeren. Dat is het vitale Amsterdam dat de Hogeschool van Amsterdam met het speerpuntprogramma Urban Vitality voor ogen heeft.

Hoe kunnen zij dat doen en welke rol spelen professionals daarbij? In het programma Urban Vitality werken de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente, tal van Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties en het regionale bedrijfsleven samen om deze vragen over vitaliteit te beantwoorden. Urban Vitality levert kennis, innovaties en concrete producten, zoals nieuwe werkwijzen (interventies), handreikingen, praktische hulpmiddelen, goede voorbeelden en trainingen.

Amsterdam staat voor grote en complexe uitdagingen op het gebied van vitaliteit waar veel professionals dagelijks mee worden geconfronteerd. Interdisciplinaire onderzoekersteams werken daarom intensief samen met professionals in de praktijk.

In dit programma werkt faculteit Gezondheid samen met de HvA faculteit Bewegen, Sport en Voeding, Maatschappij en Recht en Digitale media en Creatieve industrie.

 • gezond (beweeg)gedrag, 
 • voeding, leefstijl, 
 • motorische ontwikkeling, 
 • gezonde omgeving, 
 • ergotherapie, 
 • fysiotherapie,
 • jongerenwerk, 
 • jeugdzorg, 
 • talentontwikkeling, 
 • outreachend werken en innoveren, 
 • oefentherapie, 
 • verpleegkundige zorg, 
 • informele zorg (mantelzorg, vrijwillige zorg), 
 • participatie, 
 • armoedeproblematiek, 
 • zorgtechnologie, 
 • gaming.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 februari 2016

#puntvanzorg