Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Onderzoek

ACHIEVE doet praktijkgericht onderzoek naar concrete en actuele vraagstukken uit de zorg. De kennis die daarbij wordt ontwikkeld draagt bij aan de innovatie van zorg en aan de ontwikkeling van het onderwijs van de bacheloropleidingen en van het post-hbo van faculteit Gezondheid.

De programma’s Complex Care en Urban Vitality vormen het onderzoekskader voor ACHIEVE. Complex Care richt zich op de gezondheid van de patiënt met meerdere aandoeningen. Urban Vitality kijkt naar de vitaliteit in Amsterdam, met nadruk op gezond leven, zelfstandig participeren en voor elkaar zorgen.

Ter ontwikkeling van het interprofessioneel samenwerken zijn binnen ACHIEVE docenten en studenten van verschillende faculteiten betrokken bij het onderzoek. Zo wordt van elkaar geleerd en wordt kennis uit verschillende vakgebieden, binnen en buiten de zorg, met elkaar gedeeld.

Samen met het AMC onderhoudt ACHIEVE zes lectoraten. De bijbehorende lectoren werken vanuit beide instellingen aan praktijkgericht onderzoek. Dit doen ze samen met studenten, docenten en onderzoekers van de HvA.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 2 september 2016