Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Onderzoek

ACHIEVE is het Amsterdamse kenniscentrum voor zorg en gezondheidsvraagstukken. Onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in Amsterdam staan centraal. Het onderzoek van ACHIEVE is gericht op innovaties in de zorg. De kennis die hier uit voorkomt draagt bij aan de ontwikkeling van het onderwijs aan de faculteit Gezondheid.

De programma’s Complex Care en Urban Vitality vormen het onderzoekskader voor ACHIEVE. Complex Care richt zich op de gezondheid van de patiënt met meerdere aandoeningen. Urban Vitality kijkt naar de vitaliteit in Amsterdam, met nadruk op gezond leven, zelfstandig participeren en voor elkaar zorgen.

ACHIEVE heeft vier lectoraten en drie leerstoelen. Daarnaast zijn er twee bijzonder lectoraten samen met het AMC en een samen met Antoni van Leeuwenhoek, het VUmc, het NPI en het AMC. De bijbehorende lectoren werken vanuit beide instellingen aan praktijkgericht onderzoek. Dit doen ze samen met studenten, hulpverleners, docenten en onderzoekers van beide instellingen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 17 februari 2017

Films Research Award 2016