Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Lectoraten

8 Resultaten

ACHIEVE bestaat uit zeven specifieke, werkveldgerelateerde lectoraten waarvan twee bijzonder lectoraten samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en een bijzonder lectoraat samen met het Antoni van Leeuwenhoek, het VUmc, het NPI en het AMC. Samen vormen ze een multipdisciplinair kenniscentrum met een onderzoeksfocus op het gebied van Complex Care en Urban Vitality.