Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Care4Balance

Project

Goede communicatie kan de druk op mantelzorgers verlichten en bovendien zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de formele zorg en de mantelzorg.

Care4Balance

In dit project  wordt een ICT systeem ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen zorgverleners, mantelzorgers en zorgontvangers. Hierbij wordt een soort tablet (‘intelligent dashboard’) gebruikt dat gemakkelijk is te bedienen. Gebruikersinformatie en contextuele data van sensoren wordt benut. In Amsterdam wordt het systeem getest. Het onderzoek is gericht op:

  • acceptatie en gebruik van het systeem door alle gebruikersgroepen;
  • gebruik door en voor verschillende doelgroepen: ouderen en andere kwetsbare groepen;
  • samenwerking tussen mantelzorgers en formele zorgverleners, o.a. de rol van diverse zorgculturen daarbij.

Kijk voor uitgebreide informatie rondom dit project op de website van Digital Life Center.  

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 april 2017