Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Gezond actief ouder worden

Project

Het Gezond Actief Ouder Worden programma is een groepsprogramma voor thuiswonende ouderen. Het project brengt vitale en kwetsbare thuiswonende ouderen samen in een lerende groep in de wijk. Deelnemers wordt ondersteuning geboden om samen zelfstandig en actief in hun wijk te participeren. Het richt zich daarbij op dagelijkse activiteiten

sportende bejaarden

In 2008-2010 is in samenwerking met andere hogescholen een programma ontwikkeld. Dit programma is daarna in de praktijk geĆ«valueerd (RAAK Publiek subsidies). Ook is een post-HBO cursus ontwikkeld en is een Community of Practise gestart door de HvA, samen met ouderen en professionals

Binnen Urban Vitality wordt vervolgonderzoek verricht in het project Sociale participatie en regieversterking ouderen op wijkniveau. Er wordt onderzoek verricht naar 2 interventies, namelijk Stadsdorpen en GAOW. Het onderzoek is gericht op de werking van de interventies apart en op de samenhang. Dit onderzoek wordt gedaan samen met DMR (Outreachend Werken en Innoveren).

Naar vervolgtraject Sociale participatie en regieversterking van ouderen in de wijk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 3 november 2017