Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Development of the Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC)

Project

In 2008 is gestart met het promotieonderzoek over het ontwikkelen van een meetinstrument voor oudste kleuters om te evalueren of zij toe zijn aan het leren schrijven in groep 3. Momenteel vindt onderzoek plaats naar het verzamelen van de normwaarden van de WRITIC.

Kinderhandschrift

Schrijven is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op school leren en is essentieel voor de participatie van het kind op school. Schrijven is belangrijk voor leren spellen en lezen en wordt multimodaal aangeleerd. Het goed kunnen meekomen in groep 3 heeft een positieve invloed op de sociale en schoolse vaardigheden van het kind gedurende zijn hele schoolloopbaan, waarbij het leren schrijven van grote invloed is.

Leren schrijven gaat echter niet bij alle kinderen vanzelf: 5 tot 30% van de kinderen ontwikkelt schijfproblemen. Vroege evaluatie in groep 2, ofwel screenen of kinderen klaar zijn om te gaan leren schrijven (  writing readiness ), is daarom belangrijk. Op basis daarvan kunnen kinderen met lichte problemen op school extra gestimuleerd worden en kinderen met meer complexe problemen kunnen door middel van een periode ergo- of fysiotherapie voorbereid worden op de eisen die in groep 3 aan hen gesteld worden.

Uit het werkveld komt de vraag naar een bruikbare signaleringstest die breed in het onderwijs ingezet kan worden. Systematisch literatuuronderzoek naar een gekwantificeerde valide en betrouwbare test voor de vroege evaluatie van schrijfvoorwaarden leverde geen test op en daarom is gestart met het ontwikkelen van de Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC).

De WRITIC is een signaleringsinstrument dat in de context van de klas afgenomen wordt. De WRITIC bestaat uit de domeinen 'kind', 'omgeving' en 'papier- en pentaken'. Dit signaleringsinstrument is gericht op de vroege evaluatie van het risico op het ontstaan van problemen bij het leren schrijven zodat op basis daarvan begeleiding ingezet kan worden. Met de WRITIC is onderzoek gedaan naar de content validiteit, betrouwbaarheid, construct validiteit en voorspellende waarde.

Het promotieonderzoek vindt plaats vanuit de afdelingen Revalidatie en IQ Healthcare van het UMC St Radboud. De onderzoeksgroep bestaat uit promotor is prof dr Ria Nijhuis-van der Sanden, de copromotoren zijn dr Imelda de Groot en dr Edith Cup en medeonderzoeker Liesbeth de Vries MSc.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 18 november 2016