Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Shared Decision Making: gezamenlijke besluitvorming bij complexe zorg

Project

Het aantal ouderen met een complexe zorgbehoefte neemt toe. Die complexiteit wordt veroorzaakt door multimorbiditeit - het hebben van meerdere ziektes tegelijk - en gezondheidsproblemen die daarmee samenhangen. Pijn, depressiviteit en eenzaamheid zijn bijvoorbeeld bijkomende problemen.

Polifysiek fiets

Huidige richtlijnen in de zorg zijn nog vaak gericht op enkelvoudige ziekten en de beste behandeling daarvan. Voor ouderen met complexe zorgbehoeften ligt het echter niet zo simpel dat behandelingen en professionele adviezen voor meerdere enkelvoudige ziekten ‘bij elkaar opgeteld’ kunnen worden. Dit onderzoek bekijkt hoe ouderen met complexe zorgbehoeften en zorgprofessionals de gezamenlijke besluitvorming ten aanzien van behandeldoelen kunnen bevorderen. 

Het verkennen van prioriteiten in gezondheidsuitkomsten en gezamenlijke besluitvorming moet ertoe leiden dat behandelingen beter aansluiten bij de wensen en voorkeuren van de individuele oudere patiënt met multimorbiditeit. Dit onderzoek maakt deel uit van het COMPLEX CARE onderzoeksprogramma en draagt bij aan meer gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners en oudere patiënten met complexe zorgbehoeften.

Hoe gaan de onderzoekers te werk?

 1. Vaststellen hoe ouderen met complexe zorgbehoeften voor zichzelf gezondheidsproblemen en -doelen formuleren. Hiervoor worden twee recente relevante studies uit het AMC geanalyseerd.
 2. Vaststellen welke voor- en nadelen er zijn voor zorgprofessionals om gezamenlijke besluitvorming toe te passen. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuurstudie. Daarnaast zal dit onderwerp besproken worden in focusgroepen voor multidisciplinaire teams.
 3. Het ontwikkelen en testen van een hulpmiddel waarmee zorgverleners en ouderen:
 • samen het gesprek kunnen voeren over prioriteiten in gezondheidsuitkomsten
 • bijpassende (behandel)doelen kunnen formuleren binnen een proces van gezamenlijke besluitvorming.  

Onderzoeksteam

 • Drs. Ruth Pel – Littel, Vilans
 • Dr Wilma Scholten Op Reimer, HvA
 • Dr Bianca Buurman, AMC
 • Dr Mirella Minkman, Vilans
 • Dr. Julia van Weert, UVA
 • Dr. Gerben te Riet, AMC

Meer informatie bij Ruth Pel – Littel : r.pel@vilans.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 24 juni 2016