Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Perioperatieve Cardiale Zorg; Van Richtlijnen tot Klinische Praktijk

Promotieonderzoek

Project

Bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is vaak sprake van onderliggend (a)symptomatisch coronairlijden. Wanneer zij een vaatingreep moeten ondergaan, hebben zij een verhoogd risico op perioperatieve complicaties. Het optreden van een hartinfarct is de meest voorkomende complicatie. Om perioperatieve complicaties bij deze patiënten te voorkomen, is het belangrijk om een goede inschatting van het risico te maken. Op basis van deze risico-inschatting kan de juiste therapie worden ingesteld.

IMG_kc_oz_po_proefschrift-sanne
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 18 november 2016