Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Fatigue and performance in repetitive industrial work

Promotieonderzoek

Project

Het aantal mensen dat repeterende werkzaamheden met een lage intensiteit en met weinig variatie verricht is nog steeds aanzienlijk. Diverse trends dragen hieraan bij: het verplaatsen van activiteiten naar lagelonenlanden, de automatisering van productiesystemen, de doorvoering van lean manufacturing principes en de verdere invoering van ICT.

IMG_kc_oz_po_Kaft-proefschrift-Tim-Bosch
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 18 november 2016