Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Evaluating the Application and Applicability of Treatment Guidelines in Daily Clinical Practice

Promotieonderzoek

Project

De laatste decennia is er grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Om clinici van dienst te zijn bij het nemen van beslissingen over de beste behandeling voor hun patiënten, worden door onder andere de European Society of Cardiology (ESC) richtlijnen ontwikkeld en verbeterd. In dit proefschrift staat het evalueren van bestaande richtlijnen en de mate waarin de resultaten van grote klinische studies generaliseerbaar zijn naar de dagelijkse praktijk centraal. Deze evaluatie is één van de belangrijkste doelstellingen van het Euro Heart Survey (EHS) programma.

IMG_kc_oz_po_proefschrift-mattie
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 18 november 2016