Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

De verpleegkundige als casemanager

Promotieonderzoek

Project

Het is voor de patiënt vaak moeilijk om zijn weg te vinden in de gezondheidszorg. Als gevolg van zowel medische als verpleegkundige specialisatie is de zorg in veel gevallen gefragmenteerd geraakt. In dit onderzoek wordt gekeken of casemanagement kan leiden tot minder onduidelijkheden voor de patiënt, meer veiligheid en voorkomen van onnodig verblijf in het AMC

Financiering:  AMC innovatiefonds
Promotor:  dr. Bianca Buurman PhD (AMC-HvA)
Co-promotor:  dr. Corine Latour PhD (HvA) en Anne Eskes PhD (HvA)

Casemanagement is een brede term die per patiëntencategorie nadere uitwerking behoeft. In de komende jaren worden de best practices verder uitgebouwd en wordt casemanagement gerealiseerd voor meer patiëntengroepen in het AMC. Meer afstemming en continuïteit van het behandel- en zorgplan en een adequate ontslagregie moet leiden tot minder onduidelijkheden voor de patiënt, meer veiligheid en voorkomen van onnodig verblijf in het AMC.

Doelstelling

In elke klinische divisie en binnen de poliklinische divisie wordt in de periode 2014-2018 casemanagement ingevoerd.  Er wordt hierbij gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten, kennis en expertise die er al is over casemanagement in het AMC en daarbuiten. De pilotprojecten leiden tot best practices op het gebied van casemanagement in het AMC, bij voorkeur onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en inclusief een omschrijving van de competenties van een casemanager.

Interventie

Stap 1: puntprevalentiemeting

Complexiteit van de patiënten in het AMC in kaart brengen. Onderzoeken welke patiënten(groepen) er in aanmerking komen voor casemanagement

Stap 2: Systematic review

Wat is er vanuit de literatuur bekend over de effectiviteit van hospital based casemanagement.

Stap 3: Knelpunten in het huidig zorgproces in kaart brengen bij patiënten, artsen en verpleegkundigen.

D.m.v. interviews, om zo de interventie te kunnen ontwikkelen.

Stap 4: Pilot casemanagement op 3 afdelingen

De pilotprojecten leiden tot best practices op het gebied van casemanagement in het AMC, bij voorkeur onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en inclusief een omschrijving van de competenties van een casemanager.

Verwachte resultaten

De verwachting is dat goed georganiseerde zorg bijdraagt aan een grotere tevredenheid onder patiënten en medewerkers, een vermindering van de opnameduur, en een vermindering van heropnames. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 28 november 2016