Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

INTERMED

Project

De INTERMED vragenlijst is ontwikkeld om complexiteit van de zorgvraag te onderzoeken. Iedere patiënt is anders en dit vraagt om zorg op maat.

Bijvoorbeeld bij poliklinische hartrevalidatie die volgt na een acute behandeling voor een cardiologische aandoening. Deze wordt door 50% van de patiënten niet gestart of voltooid.

De INTERMED vragenlijst kwantificeert de complexiteit van een zorgvraag van een patiënt binnen 4 domeinen: biologisch, psychologisch, sociaal/systeem en eerdere zorgervaring, wat resulteert in een score van 0 tot 60.

Uit eerder onderzoek blijkt dat zeer diverse factoren van invloed zijn op het starten of voltooien van poliklinische hartrevalidatie:

  • multi morbiditeit
  • reisafstand
  • geen vrij van werk
  • angst
  • kennistekort over het bewezen effect

Maar ook geslacht, eerdere ervaring met zorgverleners, gebrek aan (sociale) steun of leeftijd spelen een rol. Een verscheidenheid aan oorzaken die elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden.

De INTERMED AMC Hartcentrum studie onderzoekt of de vragenlijst geschikt is om al deze factoren te meten en of de score verband houdt met het wel of niet starten met poliklinische hartrevalidatie.

Ruim 100 patiënten van twee klinische afdelingen van het AMC Hartcentrum hebben tijdens hun opname de INTERMED vragenlijst ingevuld. Na enkele weken is aan de patiënt gevraagd of er reeds met poliklinische hartrevalidatie was gestart.

Het onderzoek vindt van 2014 tot 2016 plaats en komt voort uit het lectoraat Integratie van psychiatrie en somatische zorg.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 20 september 2016