Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Informele zorg en diversiteit

Project

Eén van de belangrijkste bronnen van ondersteuning in de samenleving is mantelzorg. Een andere bron van ondersteuning is de inzet van vrijwilligers. Beide ondersteuningsbronnen staan centraal in het project informele zorg en diversiteit.

Mantelzorger en oudere op de fiets
Speerpunt: Urban Vitality
Betrokken lectoraten: Community Care en Ergotherapie - Participatie en Omgeving
Contactpersonen: Rick Kwekkeboom en Yvette Wittenberg

De overheid stuurt via de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) aan op het meer inzetten van informele zorg, voordat een beroep kan worden gedaan op professionele hulpverlening.

Zorgprofessionals staan voor de uitdaging om informele steunstructuren meer te betrekken bij de hulpverlening. Dit vraagt een andere manier van werken van professionals. Daardoor is er een duidelijke urgentie om kennis te genereren over de wijze waarop professionals in zorg en welzijn kunnen samenwerken met de informele zorg.

Het onderzoek is gericht op de drie perspectieven van de zorgtriade:

  1. het perspectief van de informele zorgverlener;
  2. het perspectief van de professional in zorg en welzijn; en
  3. het perspectief van de persoon met een zorgvraag. 

Het lectoraat Ergotherapie - Participatie en Omgeving is een promotietraject gestart waarin het perspectief van de professional in zorg en welzijn centraal staat met de volgende onderzoeksvragen: 

  • Wat zijn de ervaringen van professionele hulpverleners met betrekking tot de samenwerking met en/of ondersteuning van informele zorgverleners? 
  • Hoe zou de samenwerking met en/of ondersteuning van informele zorgverleners verbeterd kunnen worden, rekening houdend met de specifieke behoeften van verschillende groepen informele zorgverleners en de patiënten waarvoor gezorgd wordt?

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 30 juni 2017