Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Complex care: betere begeleiding tijdens en na ziekenhuisopname cardiologische patiënten

Project

Oudere cardiologische patiënten worden steeds meer geconfronteerd met complexe gezondheidsproblemen die de gezondheid en therapie beïnvloeden. Voor deze patiënten is het van groot belang dat ze na behandeling hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten en op zichzelf kunnen blijven wonen. Na een ziekenhuisopname lopen patiënten echter een verhoogd risico op verdere achteruitgang van de gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. De Cardiologische Zorgbrug studie beoogt dit risico te verminderen.

Subsidieverstrekker:  ZonMw
Programma:  Tussen Weten en Doen-II 
Lectoraat: Transmurale ouderenzorg

Doelstelling Cardiologische Zorgbrug

De Cardiologische Zorgbrug richt zich op verbeterde ziekenhuiszorg en zorg na ziekenhuisopname van complexe cardiologische patiënten van 70 jaar en ouder die zijn opgenomen op de afdelingen cardiologie of cardiothoracale chirurgie.

Het doel is om de coördinatie en continuïteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep te verbeteren door disease management en case management te combineren. Daarom worden cardiologische patiënten na hun ziekenhuisopname 12 maanden door middel van een huisbezoek en telefonische consulten van een verpleegkundige waarbij zij aandacht heeft voor zowel de cardiologische aandoening als generieke gezondheidsproblemen.

Daarnaast gaat de verpleegkundige in op het dagelijks functioneren, het welbevinden en de thuissituatie waarbij ook de belasting van de mantelzorger in kaart wordt gebracht. 

Methode

Op dit moment is de interventie in de ontwikkelingsfase. Vanaf voorjaar 2016 zal er in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en thuiszorgorganisatie Cordaan een pilot worden gestart. Om de effectiviteit van deze verpleegkundige interventie te onderzoeken zal de pilot gevolgd worden door een ‘Randomised Controlled Trial’.

Met deze onderzoeksmethode wordt een willekeurige steekproef van patiënten verzorgd. In dit onderzoek gaan wij na welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.  Patiënten worden na afloop van de studie pas geheel geïnformeerd door gebruik van de postponed informed consent procedure. 

Dit project maakt deel uit van het COMPLEX CARE onderzoeksprogramma en wordt gefinancierd door ZonMw Tussen Weten en Doen-II programma

Onderzoeksteam

  • Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer, Decaan Gezondheid
  • Prof. Dr. Ron Peters, cardiologie AMC
  • Dr. Bianca Buurman, senior onderzoeker & lector Transmurale Ouderenzorg AMC & HvA
  • Dr. Corine Latour, lector Integratie Psychiatrische en Somatische Zorg HvA en opleidingsmanager HBO-Verpleegkunde
  • Dr. Gerben ter Riet, epidemioloog AMC
  • Drs. Lotte Verweij, promovendus en docent HBO-Verpleegkunde
  • Drs. Patricia Jepma, promovendus en docent HBO-Verpleegkunde
  • Drs. F.H. de Haan, promovendus en docent Fysiotherapie
  • M.S. Terbraak, docent fysiotherapie
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 27 maart 2017