Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Prijs beste artikel Journal of Nursing Scholarship

Lotte Verweij, Marja Storm-Versloot en Hester Vermeulen schrijven beste stuk

3 nov 2015 10:36 | Faculteit Gezondheid

Promovendus Verpleegkunde Lotte Verweij en stafadviseur Marja Storm-Versloot (PhD) en lector Evidence Based peri-operatieve zorg Hester Vermeulen hebben een internationale prijs gekregen voor het beste artikel uit Journal of Nursing Scholarship. Het artikel gaat over het routinematig meten van vitale functies. De Best of Journal of Nursing Scholarship Award – Health Policies and Systems krijgen de onderzoekers in november uitgereikt in Las Vegas, tijdens het congres van Sigma Theta Tau, The Honor Society of Nursing.

Zijn vitale functie-metingen voorspellend?

Verpleegkundigen voeren bij ziekenhuispatiënten regelmatig controletesten uit waarmee zij de vitale functies meten. Het meten van temperatuur, pols, bloeddruk, zuurstofverzadiging en ademhaling zijn van dit soort vitale functiemetingen. De traditionele leer zegt dat deze routinemetingen onmisbaar zijn omdat ze een voorspellende waarde hebben voor overlijden, shock, bloedingen of andere zogenaamde adverse events. Maar meer recent vragen onderzoekers zich af of je op basis van veranderingen in een van de waarden wel voorspellingen kunt doen? Precies dat onderzochten Vermeulen en Verweij. Hun onderzoek resulteerde in het artikel Clinical Relevance of Routinely Measured Vital Signs in Hospitalized Patients: A Systematic Review.

Op het eerste gezicht is er een verband

Storm-Versloot, Verweij en Vermeulen maakten voor hun onderzoek gebruik van data uit vijftien al bestaande studies waaruit zij de patiëntgegevens van meer dan 42.000 patiënten gebruikten en samenvatten. Zij concluderen dat voorspellende waarden zijn beschreven voor onder andere bloeddruk (bovendruk onder 90 MmHg) en voor gecombineerde waarden van temperatuur, pols en ademhaling. Als deze waarden afwijkend waren dan bleken patiënten ook een verhoogde kans te hebben op één van de genoemde ernstige uitkomsten.

Studie zet de toon voor vervolgonderzoek

Belangrijker conclusie dan alle voorgaande is echter dat de onderzoekers deze bevindingen in twijfel trekken. De samengevatte studies bevatten teveel methodologische zwaktes om harde uitspraken te kunnen doen en het aantal patiënten in de onderzoeksgroepen was vaak te klein. Waarom is dan de award toegekend? De waarde van de studie ligt in het feit dat nu een eerste uitgebreide studie naar dit onderbelichte onderwerp is gedaan en de wijze waarop de informatie is gepresenteerd. Op basis daarvan kan vervolgonderzoek worden bedacht en uitgevoerd om alsnog uitsluitsel te krijgen over het vraagstuk vitale functiemetingen en hun al dan niet voorspellende waarden.

Literatuur:
Clinical Relevance of Routinely Measured Vital Signs in Hospitalized Patients: A Systematic Review Marja N. Storm-Versloot, RN, PhD, Lotte Verweij, RN, MSc, Cees Lucas, PhD, Jeroen Ludikhuize, MD, J. Carel Goslings, MD, PhD, Dink A. Legemate, MD, PhD, & Hester Vermeulen, RN, PhD, in: Journal of Nursing Sholarship, 2014, 46:1, 39-49.