Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Ellen Vermeulen, nieuwe programmamanager Urban Vitality

29 jan 2015 15:29

Het programmateam Urban Vitality is versterkt met een nieuwe programmamanager, Ellen Vermeulen. Zij gaat het programma verder uitbouwen tot een expertisecentrum op het gebied van grootstedelijke vraagstukken rond vitaliteit. Daarmee werkt de HvA aan het opleiden van de UV-professional van de toekomst.

Urban Vitality zoekt naar oplossingen voor de lange termijn uitdagingen van gezondheid en welzijn in een stedelijke omgeving. Het programma kent drie programmalijnen: gezond leven, zorgen voor elkaar en zelfstandig actief participeren. Op alledrie de lijnen worden onderzoeksprojecten uitgevoerd. Streven is om in de loop van 2015 een nieuwe ronde projectaanvragen te starten.

De agenda van het programma wordt vastgesteld in een team lectoren, vanuit de vier betrokken domeinen (DBSV, DG, DMR en DMCI). Het gaat om het programmeren van domeinoverstijgend onderzoek met als centrale focus de vitaliteit van inwoners van de stad Amsterdam.Dit onderzoek wordt vervolgens gebruikt om een vertaling te maken naar de onderwijsprogramma’s waardoor professionals van de toekomst worden opgeleid.

Ellen Vermeulen: "Komende periode wil ik de focus leggen op de verbinding met de belangrijkste organisaties van Amsterdam. Niet alleen de zorg- en welzijnsinstellingen maar ook het midden- en kleinbedrijf wil ik betrekken bij Urban Vitality. Er moet een sterk netwerk onstaan van relaties in Amsterdam die weten: voor grootstedelijke vitaliteitsvragen moet ik bij de HvA zijn.

Niet alleen profilering naar de stad toe, ook een sterkere verbinding tussen de lectoraten onderling is van belang. Daarmee bevorderen we een nieuw domeinoverstijgende onderzoeksprogramma!

Uiteraard willen we docenten betrekken bij de ontwikkelingen in het programma. We zoeken contact met docenten die in hun onderwijspraktijk een relatie hebben met onderwerpen die bij Urban Vitality passen, te beginnen bij minor-docenten die een UV-minor verzorgen.  Binnenkort zal er een eerste kennisbijeenkomst worden georganiseerd waarin verschillende projecten Urban Vitality in de schijnwerpers gezet worden. Die bijeenkomst zal voor zowel voor onderzoekers als voor docenten interessant zijn.

Tenslotte willen wij als programmateam studenten betrekken bij het gehele programma, wij gaan graag het gesprek aan over vitaliteit in de toekomst, en vitaliteit in de stad.

Het onderwerp Vitaliteit spreekt mij enorm aan, ik werk al bijna 10 jaar voor de publieke gezondheidszorg bij de Landelijke Koepel, GGDGHOR Nederland. De thema’s zijn mij bekend en ik hen een groot netwerk op landelijk niveau. De Hogeschool Amsterdam is voor mij nieuw, mijn eerste indruk is zeer positief; een creatieve, bruisende Hogeschool in de mooie stad Amsterdam."

Wil je in contact komen met Ellen Vermeulen, dat kan via m.l.e.vermeulen@hva.nl of 06 18 18 46 64.