Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Autorijden en Cervicale Dystonie. Hoe gaat dit samen?

26 jan 2015 16:22

Als je de aandoening Cervicale Dystonie (CD) hebt, kan je dagelijks leven ernstig beperkt worden door onwillekeurige bewegingen in de nekspieren. Een gesprekspartner recht aankijken kan al lastig zijn, laat staan autorijden. Of toch niet? Voorjaar 2015 start een deelstudie naar het effect van CD op de rijvaardigheid.

Het exploratieve onderzoek is onderdeel van het promotieonderzoek van Joost van den Dool die werkt aan de implementatie van een landelijk fysio- en oefentherapeutisch behandelplan voor CD (lectoraat Oefentherapie). Hij ontving daar lente 2013 een ton subsidie voor. De stoornis kent veel varianten, over de oorzaak tast de wetenschap nog grotendeels in het duister. In Nederland hebben een geschatte 16.000 mensen het.

Autosimulator test 

Het UMCG in Groningen heeft een autosimulator waar zo’n tien mensen met CD zullen worden geobserveerd. Zij krijgen bewegingssensoren op hoofd en borstbeen geplaatst om hun bewegingen te volgen, en een speciale bril op waarmee de kijkrichting wordt vastgelegd. Op die manier hoopt Van den Dool meer te weten te komen over het effect van CD op de rijvaardigheid en rijveiligheid.