Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Fit operatie in, fit eruit?

1 jul 2013 11:56 | Kenniscentrum Gezondheid

Gesprek met Maarten van Egmond, beoogd promovendus fysiotherapie Onderzoekslijn 'Fysiotherapie, in het bijzonder de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten'

Wat onderzoek je?

"Als ik het in twee vragen samenvat: is er een relatie tussen de preoperatieve fitheid van deze patiëntengroep en hun herstel na de chirurgische ingreep? En wat zijn die voorwaarden voor een goed herstel? Is dat een actief leven, een gezond gewicht, sterke ademhalingsspieren?"

De cijfers zijn niet hoopvol: na vijf jaar is 15 tot 20% van mensen met slokdarmkanker in leven. Hoe herstellen patiënten zich van wie de slokdarm is verwijderd?

"Deze operatie staat er om bekend dat na afloop relatief vaak complicaties optreden. De wond kan gaan lekken, of de patiënt krijgt moeite met het ophoesten van slijm, waardoor hij een longontsteking kan krijgen. Slokdarmkanker heeft ernstige gevolgen, maar het vreemde aan deze ziekte is dat de patiënt zich niet ziek voelt. Ik benader patiënten uit het AMC met de vraag of ze mee willen doen aan een meting die voor en na de operatie hun fitheid vaststelt. Een groot deel doet graag mee, maar er zijn er ook die het psychisch te belastend vinden. Per slot van rekening staat hun leven op zijn kop."

Wat kan fysiotherapie voor deze patiëntengroep betekenen?

"We onderzoeken de mogelijkheid van een op maat gemaakt fysiotherapeutisch behandelprogramma voor zowel voor als na de ingreep. Wie heeft er baat bij zo'n programma? Ik stel een risicoprofiel op, zodat de mensen met eigenschappen voor een vertraagd herstel er straks uitgepikt kunnen worden. De ziekenhuisfysiotherapeut profileert zich met dit type behandelprogramma straks beter. En artsen willen weten waarin de fysiotherapeut hun werk kan aanvullen."

Hoe ben je onderzoeker geworden?

"Ik heb een achtergrond in de revalidatie en in 2008 werd ik uitgenodigd om neurologische lessen aan de HvA te geven. Ik besloot een master Evidence Based Practice aan de UvA te volgen en schreef een thesis over de pre-operatieve fitheidsstatus van patiënten met slokdarmkanker. Daarna kwam de mogelijkheid dit onderzoek uit te breiden. Het verband tussen mijn werk in de revalidatie en het huidige onderzoek is dat het om mensen met een ernstige aandoening gaat die daar enorme gevolgen in hun dagelijks leven van ondervinden. Wat me drijft in dit onderzoek is dat het direct toepasbaar is in de praktijk."

Hoe bevalt het werken in de Polifysiek, de academische werkplaats van HvA en AMC?

"Daarin vind ik zeker nóg een drijfveer. Het is een uitdaging deze buitenpoli met elkaar vorm te geven, en te zien hoe artsen van het AMC enthousiast raken. Aan ons de mooie taak om het onderwijs optimaal in Polifysiek te integreren; ik ben en blijf naast wetenschapper ook docent."