Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Transmurale Ouderenzorg

Bijzonder lectoraat vanwege het AMC

Binnen het lectoraat Transmurale Ouderenzorg wordt onderzocht hoe ziekenhuis, huisarts, wijkverpleegkundige en verpleeghuis optimaal kunnen samenwerken met als doel betere kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid voor ouderen.

Mevrouw Pothof

Risico

Voor ouderen is een acute ziekenhuisopname risicovol. Drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis heeft 30% blijvende beperkingen in functioneren (functieverlies) en is 20% overleden. Daarnaast wordt 20% van de ouderen binnen 30 dagen in het ziekenhuis heropgenomen.

Oplossing

De oplossing kan op verschillende vlakken liggen. Zo kan door betere zorg voor de oudere in de wijk ziekenhuisopname voorkomen worden. Denk hierbij aan intensievere zorg van de huisarts en de praktijkverpleegkundige. Maar ook aan opname in de wijk. In de projecten FIT en het buurtziekenhuis wordt aan die oplossingen gewerkt.

Als een oudere toch in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan verdient deze de beste ziekenhuiszorg. Aandacht voor de overdracht naar huis is daarbij essentieel. Voor kwetsbare ouderen is het van belang goede begeleiding te krijgen na de ziekenhuisopname. Niet alleen gericht op het ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten, maar ook op geriatrische problemen, zoals vallen, geheugenproblemen en verminderde mobiliteit.

Voorbeelden van oplossingen zijn de Transmurale Zorgbrug en de Cardiologische zorgbrug.

Palliatief zorgtraject

Een acute opname in combinatie met meerdere ziekten en achteruitgang in de dagelijkse activiteiten kan ook een teken zijn van de laatste levensfase. Het lectoraat onderzoekt hoe goede zorg in deze fase geboden kan worden. Onder andere in het onderzoek ‘een naadloos palliatief zorgtraject’ wordt onderzocht hoe artsen en verpleegkundigen deze laatste levensfase kunnen herkennen en bespreken. Doel is dat ouderen met zo min mogelijk klachten kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur.

Interventies functieverlies

Om interventies te ontwikkelen die functieverlies voorkomen doet het lectoraat Transmurale Ouderenzorg ook langlopend onderzoek naar het ontstaansmechanisme van functieverlies. In de ‘HOSPITAL-ADL’ studie worden ouderen van opname tot en met drie maanden na ontslag intensief gevolgd.

We monitoren onder andere de gezondheidsklachten, de spiermassa, spierkracht, ontstekingsstoffen in het bloed en de hoeveelheid beweging in het ziekenhuis. Daarnaast is er speciale aandacht voor wat ouderen zelf belangrijk vinden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 8 oktober 2018

mw.  Prof. B.M. Buurman (Bianca) PhD

Bianca Buurman

Bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg en hoogleraar Acute Ouderenzorg

b.m.buurman-van.es@hva.nl
Bekijk profiel