Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Complex Care

Onderzoek in het kader van Complex Care.

Familie participatie 

Onderzoek naar participatie van familieleden in de ziekenhuiszorg om postoperatieve complicaties, medicatiefouten en communicatiefouten te voorkomen. Samenwerking met lectoraten fysiotherapie en ergotherapie.

Strong for Surgery

Hoe bevorder je de fysieke fitheid van chirurgische patiënten zodat postoperatieve complicaties voorkomen kunnen worden? Samenwerking met het lectoraat Fysiotherapie.

VOILA

VOILA, een nieuwe onderzoeks-infrastructuur voor Verpleegkunde in Amsterdam. Met voldoende capaciteit en capabilitieit, zoals het ontwikkelen en implementeren van klinische academische carrièrepaden voor verpleegkundigen. Samenwerking met AMC, VUmc, Inholland en de HVA. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 juli 2015