Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Het lectoraat Participatie & Omgeving, verbonden aan de bacheloropleiding ergotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy, houdt zich bezig met vraagstukken over participatie van mensen in het dagelijks en maatschappelijk leven.

Ergotherapie

Het nieuwe beleid in zorg en welzijn en de gevolgen die dit heeft voor (kwetsbare) burgers in onze samenleving is daarbij het uitgangspunt. Het nieuwe beleid in zorg en welzijn met de nadruk op participatie van burgers, vraaggericht werken, zorg dicht bij huis, zorgtechnologie, wijkgericht werken en het faciliteren van het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en mensen met een chronische aandoening sluit naadloos aan bij het beroep van ergotherapeut en staan centraal binnen het lectoraat.

Het lectoraat Participatie & Omgeving heeft als doel tot een betere onderbouwing van de ergotherapie en het beroepsmatig handelen te komen en (toekomstige) professionals op het snijvlak van zorg en welzijn beter toe te rusten voor hun beroepspraktijk. Participatie van de patiënt en de rol van de omgeving in relatie tot die participatie is het uitgangspunt van het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat. 

Ergotherapieonderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief gericht. Kenmerkend van het onderzoek van het lectoraat is de samenwerking met de doelgroep en met andere professionals in zorg en welzijn. Het lectoraat werkt samen met de andere HvA lectoraten in faculteit Gezondheid, faculteit Maatschappij en Recht en faculteit Media, Creatie en Informatie. Daarnaast heeft het een lectoraat een groot netwerk aan samenwerkingspartners in onderwijs, zorg en welzijn in Amsterdam en omgeving.

Communities of Practice

Het lectoraat heeft twee actieve Communities of Practice (CoP) met als aandachtsgebieden ‘Gezond Actief Ouder Worden’ en ‘transitie van Stroke-unit naar huis bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt’. 

Lees de publicatie Gewoon Doen in Ergotherapie Magazine 05 2016

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 21 september 2018

mw.  M.J. van Hartingsveldt (Margo) PhD

Margo Hartingsveldt

Lector en opleidingsmanager Ergotherapie

m.j.van.hartingsveldt@hva.nl
Bekijk profiel