Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Instrumenten

Naast het onderzoek naar interventies ontwikkelt het lectoraat een breed instrumentarium voor onderzoek en voor het evalueren van het effect van de interventie.

Uitkomstmaten

Wanneer kun je concluderen dat de kwaliteit van bewegen bij iemand vooruit is gegaan? Het is relatief eenvoudig om te bepalen hoe snel iemand loopt of hoe lang men met een bepaalde snelheid kan lopen. Het bepalen of men goed loopt of beter loopt na een interventie, is echter minder eenvoudig. Daarom bekijkt het lectoraat de mogelijkheden voor specifieke oefentherapeutische uitkomstmaten. Een voorbeeld daarvan zijn de veranderingen in de sensomotorische vaardigheden bij het lopen.

Goede uitkomstmaten zijn belangrijk voor oefentherapeutisch onderzoek en voor de praktijk. Ze helpen  de individuele oefentherapeut zorg te monitoren en te evalueren. Daarnaast ondersteunen ze de communicatie binnen de eigen beroepsgroep, maar vooral ook daarbuiten met andere zorgprofessionals.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 juli 2015

dhr.  B. Visser (Bart) PhD

Bart Visser

Lector en opleidingsmanager Oefentherapie

b.visser2@hva.nl
Bekijk profiel