Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

INTERMED

INTERMED is een methode waar een tool uit is ontstaan om meer grip te krijgen op patiëntencomplexiteit en zorgcomplexiteit. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe we de zorg voor de relatief kleine groep complexe patiënten – die relatief veel geld kost – beter en efficiënter kunnen inrichten. Dit leidt tot het beter in kaart brengen van patiënten met complexe zorgbehoeften en hierbij de juiste zorg te verlenen.

De INTERMED-methode kan in principe de complexiteit van volwassen patiënten in alle zorgfaciliteiten, dus in het ziekenhuis, de polikliniek en in de wijk, analyseren. Hierbij wordt uit gegaan van de biopsychosociale ofwel integrale benadering. Via een interview of vragenlijst verzamelt de hulpverlener gegevens over de lichamelijke (biologische), de psychische en sociale toestand van de patiënt en gegevens over de zorgverlening in het verleden en voor de toekomst. 

Nadat de gegevens over deze risico’s zijn geïnventariseerd, worden de risico’s gewogen. Deze risicoweging leidt tegelijkertijd tot een aanwijzing wat er met deze risico’s gedaan moet worden: niets (groen), in de gaten houden (geel), actief handelen (oranje),
of intensief of onmiddellijk handelen (rood).

INTERMED wordt toegepast in onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de INTERMED-studie binnen de poliklinische hartrevalidatie. 

Bekijk de animatie over INTERMED

Meer informatie over INTERMED

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 14 oktober 2016

mw.  C.H.M. Latour (Corine) PhD

Corine Latour

Lector en opleidingsmanager Verpleegkunde

c.h.m.latour@hva.nl
Bekijk profiel