Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Complex Care

In de afgelopen jaren heeft de focus van het onderzoek zich verbreedt naar de gehele zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten, waarbij met name de overgang van ziekenhuis naar eerste lijn wordt bestudeerd (transitie van zorg).

Binnen de onderzoekslijn Complex Care wordt in nauw overleg met de afdeling Revalidatie, Chirurgie en Geriatrie van het AMC (dr. Marike van der Schaaf, prof. dr. Jean Klinkenbijl, dr. Bianca Buurman) patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gekoppeld aan:

Transitie van zorg: 

  • Patiënten met slokdarm kanker worden voor en na de operatie gevolgd en de functionele status in kaart gebracht. Aan de hand van risicostratificatie wordt onderzocht welke patiënt voor en na de operatie intensieve fysiotherapeutische begeleiding nodig heeft, eventueel ondersteund met domotica (volgens het principe Better in Better out). Dit concept wordt ook uitgebreid naar andere patiëntengroepen. 
  • Patiënten die acuut op de intensive care worden opgenomen worden onderzocht op inspanning fysiologische en trainingsaspecten, om de ontslagbestemming en de opname duur te kunnen beïnvloeden.
  • De functionele status van ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis wordt ook in de thuissituatie gevolgd. In samenwerking met de revalidatie en de geriatrie wordt onderzoek gedaan naar de intensiteit van functionele training in het ziekenhuis en in de thuissituatie. Daarnaast worden risicomodellen ontwikkeld om te bestuderen welke oudere uiteindelijk weer zelfstandig thuis kan functioneren.

Complexe patiënten

  • Bij patiënten met gegeneraliseerde gewrichtssoepelheid en klachten aan het bewegingsapparaat wordt onderzoek gedaan naar factoren die het ontstaan van klachten beïnvloeden en naar de beste behandeling. De behandeling kan gericht zijn op fysieke als ook gedragsmatige aspecten. In dit onderzoek wordt samengewerkt met nationale en internationale partners vanuit de Universiteit van Maastricht (prof.dr. Jeanine Verbunt), Gent (prof.dr. Patrick Calders), Odense (prof.dr. Birgit Juul-Kristensen) en Sydney (dr. Verity Pacey), partners in een Europees consortium I-Flex.
  • Patiënten met complexe problemen in de oro-faciale regio. In dit onderzoek wordt samengewerkt met partners vanuit de Universiteit van Nijmegen (prof.dr. Ria Nijhuis van der Sanden), Utrecht (dr. Caroline Speksnijder) en Amsterdam (ACTA-VU: dr. Corinne Visscher).
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 juli 2015

dhr.  Prof. R.H.H. Engelbert (Raoul) PhD

Raoul Engelbert

Bijzonder hoogleraar en lector Fysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid

r.h.h.engelbert@hva.nl
Bekijk profiel