Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Maatwerkprogramma Oefentherapie

Bachelor of Science voor oefentherapeuten van voor 2007

Cursus

Ben je een oefentherapeut die voor 2007 de driejarige hbo-opleiding Oefentherapie Mensendieck / Cesar afrondde? Dan kun je nu, na jaren werkervaring, kiezen voor het maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Na het doorlopen van het maatwerkprogramma ontvang je de internationaal erkende titel Bachelor of Science. Samen met je titel Oefentherapeut is dit een sterke combinatie voor je verdere professionele ontwikkeling, loopbaan ambities en leven lang leren.

Download hier de flyer van het maatwerkprogramma 2018 - 2019 (.pfd)

Het handelen van een zorgprofessional op bachelor niveau kenmerkt zich door samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen. In het maatwerkprogramma ontwikkel je deze competenties, gericht op cliëntgerichte zorg, evidence based practice, zorgorganisatie, ondernemen en netwerken. De producten die je maakt zijn gerelateerd aan jouw eigen werksituatie en leervragen.

Invulling programma

Het onderwijs in het maatwerkprogramma draait om samenwerken, presenteren, reflecteren en zelf actief het onderwijs vormgeven. In werkgroepen leer je door discussie, instructie, presentatie en intervisie. Daarnaast zijn er ook enkele hoorcolleges en werkcolleges.

Het maatwerkprogramma bestaat uit twee semesters van ieder twee blokken. Je start met het samenstellen van een portfolio en een assessment om je competentieniveau vast te stellen. Dit doe je in samenwerking met collega’s en begeleiding van docenten binnen het maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Het maatwerkprogramma omvat naast het samenstellen van een portfolio ook een afstudeeronderzoek (bachelor thesis). Meer informatie vind je op studiegids.hva.nl.

Uitkomst programma

Je ontwikkelt de up-to-date competenties die horen bij de bacheloropleiding Oefentherapie. Je verkrijgt de titel Bachelor of Science. Daarnaast verzamel je via het maatwerkprogramma ook geaccrediteerde punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Toelatingseisen

  • Je bent Oefentherapeut volgens Wet BIG. 
  • Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van de oefentherapeut van minimaal een halve werkweek. 
  • Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie). 
  • Je hebt een registratienummer in het Kwaliteitsregister Paramedici en bent "kwaliteitsgeregistreerd".

Inschrijven

Je start met een adviesbijeenkomst in het voorjaar waarin ook de ingangseisen en toelatingsprocedure toegelicht worden bij de examencommissie. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het hoofd van de opleiding Oefentherapie (t.a.winters-prins@hva.nl). 

Het maatwerkprogramma start elk studiejaar in september. Je schrijft je in voor 15 augustus via Studielink als hoofdfasestudent bij de opleiding  tot Oefentherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam (CROHO 34572).

Kosten

De kosten van collegegeld voor het maatwerkprogramma zijn te vinden op: www.hva.nl/collegegeld

Bijeenkomsten

  • Semester 1 loopt van september tot januari
  • Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks en vallen op maandag.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 november 2018