Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Cursus: Gezond actief ouder worden

Cursus

‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW) is een wijkgericht, gezondheid bevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken. Het programma is praktisch van aard en maakt gebruik van ervaringsgerichte werkwijzen. Ouderen worden gestimuleerd mogelijkheden in zichzelf en in de eigen woon- en leefomgeving te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken, met het doel dat zij naar tevredenheid kunnen participeren in dagelijkse en maatschappelijke activiteiten.

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW)
Doelgroep: Professionals in zorg en welzijn
 Niveau: Post-hbo
 Duur: 

Deel 1: donderdag 2 april, 23 april, 21 mei 2015

Deel 2: donderdag 4 juni, 18 juni, 3 september 2015

Lestijden: 16:00 - 20:30 uur, met pauze van 18:00 - 19:00 uur

 Aantal deelnemers: Minimaal 5
 Kosten:  EUR 600,- per deelnemer

Het programma is flexibel van opzet zodat het voor en met elke groep op maat gemaakt kan worden en aansluit bij behoeftes en wensen van de ouderen. Het basisprogramma bestaat uit tien thema’s die allen een relatie hebben met dagelijkse activiteiten. Aanvullend op de groepsbijeenkomsten vindt een aantal individuele gesprekken met de groepsondersteuner plaats. De werkwijzen zijn gebaseerd op methoden van empowerment, levenslang leren en theorieën over handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van principes uit de groepsdynamica, levensverhaalmethoden en samenlevingsopbouw. 

De post-HBO cursus bereidt (toekomstige) groepsondersteuners voor op het kunnen uitvoeren en opzetten van een GAOW programma en biedt daarnaast een platform voor uitwisseling, ook na afronding van de cursus. 

Doelstellingen cursus

Na het volgen van de post-HBO cursus heeft de deelnemer:

  • Inzicht in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het GAOW programma;
  • Vaardigheden in het lokaal introduceren, organiseren en aanbieden van een op maat gemaakt GAOW programma;
  • Vaardigheden in het voorbereiden en uitvoeren van onderdelen van het GAOW programma, zoals een introductiebijeenkomst, een thematische groepsbijeenkomst, een individueel gesprek.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 richt zich op het eigen maken van vaardigheden om (onderdelen van) het GAOW-programma uit te voeren.
  • Deel 2 richt zich op het lokaal (gaan) organiseren en uitvoeren van een GAOW programma.

Werkwijze

Alle werkvormen zijn praktisch van opzet. Daarbij wordt de congruentie tussen het leren van cursisten in de post-HBO cursus en het leren van ouderen in een GAOW programma, doelgericht gebruikt in de werkvormen, reflecties en intervisie activiteiten.

Cursusmateriaal

Bij de post-HBO cursus hoort de handleiding ‘Gezond Actief Ouder Worden’ (van Nes & Heijsman, 2014). Bij de handleiding hoort een praktisch deel (toolkit), waarin materialen zijn verzameld om onderdelen van het programma op maat te maken, en een theoretisch deel, waarin onderliggende theorieën en gebruikte kernbegrippen zijn beschreven (factsheets).

Voor wie?

De cursus is gericht op HBO professionals in zorg en welzijn. Dit kunnen ergotherapeuten en sociaal-agogische professionals zijn. De cursus is zeer geschikt voor 1e lijns ergotherapeuten die hun werkgebied willen uitbreiden naar wijkgericht werken en voor ergotherapeuten werkzaam bij gemeenten in het kader van de WMO. 

Kosten 

€600,- per deelnemer. Inclusief handleiding, factsheets en toegang toolkit, lichte maaltijden op de cursusdagen en koffie en thee.

De cursus gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 5. U krijgt uiterlijk een maand van tevoren (2 maart 2015) bericht of de cursus doorgaat.

Accreditatie

Aangevraagd bij stichting ADAP 

Contact

Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij Irene ten Haaf, coördinator post-HBO ergotherapie. E-mailadres: posthbo-ergotherapie@hva.nl

Docenten

Ruth Zinkhorst

Ruth Zinkstok

Ruth Zinkstok is ergotherapeut en sociaal wetenschapper. Ze is als docent werkzaam bij de opleiding ergotherapie van het domein Gezondheid en bij de minor community care van het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft zich de laatste jaren toegelegd op het opzetten van projecten op basis van een community development benadering en op het genereren en ontwikkelen van relevante kennis en vaardigheden voor ergotherapeuten die in de eerste lijn of in het kader van de Wmo mensen met psychische problemen begeleiden. Zij is naast haar werk aan de Hogeschool van Amsterdam ook voorzitter van de Stchting ETP-Net (eerstelijns ergotherapie voor mensen met handelingsproblemen a.g.v. (ook) psychische problematiek).

Anke Heijsman

Anke Heijsman

Anke Heijsman is ergotherapeut en gezondheidswetenschapper. Ze is als docent/ onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Omgeving van het kenniscentrum ACHIEVE werkzaam, voor het Urban Vitality project ‘Sociale participatie en regieversterking ouderen in de wijk’. Van 2009-2012 was ze projectleider van het onderzoeksproject ‘Gezond Actief Ouder Worden’ vanuit het kenniscentrum Zorginovatie, van de Hogeschool Rotterdam.

Marye Kelting

Marye Kelting

Marye Kelting is ergotherapeut en docent bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is sinds 2014 betrokken bij het project ‘Gezond Actief Ouder Worden’ als auteur van de ‘Toolkit’ en mede ontwikkelaar van de post HBO-cursus voor groepsondersteuners. Als ergotherapeut heeft zij veel werkervaring in de psychiatrie met het opzetten van afdelingen voor ergotherapie, het ontwikkelen van rehabilitatie programma’s en het werken met groepen.

Irene ten Haaf

Irene ten Haaf

Irene ten Haaf is sociaal psycholoog en afgestudeerd als trainer communicatie vaardigheden. Ze is als docent werkzaam bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam, waar ze onder andere Psychologie en Communicatieve Vaardigheden verzorgt. Daarnaast is ze coördinator van de Post-HBO Ergotherapie. Naast haar werkzaamheden in het onderwijs, werkt ze als trainer in de gehandicaptenzorg. Irene heeft zowel ervaring met groepsdynamica, als individuele coaching en begeleiding. In het verleden werkte ze onder andere als begeleider in de psychiatrie en als jeugdwerker.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 juni 2015