Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

GGZ PROBLEMATIEK IN DE 1E LIJN

Cursus

Als ergotherapeut ziet u cliënten met ook psychische problemen. Maar hoe herkent u een depressie of angststoornis?

Ergotherapeuten gaven in een onderzoek van de HVA aan dat ze het niet alleen lastig vinden psychische problematiek te signaleren, maar handelingsproblemen ook sneller wijten aan lichamelijke beperkingen in plaats van aan psychische factoren.

Meer informatie  

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 september 2016