Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Congres Kansen voor kinderen –assessments en participatie

Congres

Wilt u uw kennis over assessments en kinderen updaten? Zorg dan dat u er op donderdag 21 april 2016 bij bent. Op die dag organiseren de opleidingen ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en van Zuyd Hogeschool een inspirerende congres 'Kansen voor Kinderen - assessments en participatie'.

Congres kansen voor kinderen

Datum:

21 april 2016  

Tijdstip:

09:15-17:00u

Kosten:

€185,- incl. koffie en thee, lunch en borrel na afloop

Accreditatie

In aanvraag bij stichting ADAP

Beste collega’s,

Graag nodigen we u uit voor het inspirerende ergotherapiecongres Kansen voor kinderen – assessments en participatie op donderdag 21 april 2016 in Amsterdam. Dit congres wordt georganiseerd door de opleidingen ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en van Zuyd Hogeschool.

Op deze dag is dr. Jane O’Brien uit de USA keynotespeaker. Jane is associate professor en directeur van de opleiding ergotherapie van de Universiteit van New England in Maine in de USA. Zij is co-editor van de 7e editie van het veel gebruikte boek ‘ Occupational Therapy for Children and Adolescents’, dat in oktober 2015 is uitgekomen. Haar expertise ligt op het terrein van de theorie en interventies in de kinderergotherapie, motor learning, Model of Human Occupation (MOHO) en professioneel redeneren.

Tijdens het congres worden de nieuwste inzichten over ergotherapie en assessments gepresenteerd. Thema’s als dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn, cliënt- en familiegericht werken, de stem van het kind in het assessment, motivatie, sterkekantenbenadering, context-based werken met aandacht voor de fysieke en sociale omgeving, evidence-based werken en samenwerken met het systeem en andere professionals staan op deze dag centraal.

Naast interessante plenaire presentaties heeft u ook nog de keuze uit twee workshops, waarin u aan de slag gaat met:

 • Child Occupational Self Assessment (COSA 2.2 NL)
 • Short Child Occupational Profile (SCOPE 2.2 NL)
 • Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY)
 • Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC)
 • Goal setting bij CO-OP
 • Motivatie

De nieuwe inzichten en praktische informatie zorgen ervoor dat u na dit congres naar huis gaat met ‘up-to-date’ kennis over assessments bij kinderen gericht op interventies die bijdragen aan hun participatie. Het is uniek dat Jane O’Brien in Nederland komt spreken, zorg dat u erbij bent!

Zie voor meer informatie hieronder het uitgebreide programma van het congres.

Tot ziens op 21 april 2016!

Met vriendelijke groet,

Margo van Hartingsveldt PhD, opleidingsmanager/lector ergotherapie en Marjon ten Velden MSc, docent ergotherapie en MOHO-expert, Hogeschool van Amsterdam

 Jolien van den Houten MSc,
Lid expertgroep Kind & Jeugd, docent ergotherapie, Zuyd Hogeschool.

Jane Obrien

Programma congres

9.15 -  9.45

Binnenkomst

9.45 – 9.50

Welkom

9.50 – 10.00

Starter

10.00 – 11.00

 

Keynote

Model of Human Occupation for Children and Youth - Jane O’Brien

Strength-based approaches lead to increased self-efficacy and self-determination, which enhances continued occupational performance. The Model of Human Occupation (MOHO) provides a framework to understand the strengths of children, their families, and the environment, which serves as a foundation to develop strength-based intervention plans.  This presentation examines the use of MOHO, current theory, research evidence, and therapeutic reasoning to implement a strength-based approach for children and youth. Case examples from a variety of contexts will highlight the application of the Model of Human Occupation in pediatric practice. Practical strategies for evaluations and intervention planning will be provided.

11.00 – 11.25

KOFFIE PAUZE

11.25 –12.40

 

Assessments en participatie – Margo van Hartingsveldt

De fase van inventarisatie en analyse bestaat uit elementen als een interview, een observatie, een self-assesment en een gestandaardiseerd meetinstrument. Het totale assessment levert inzicht en informatie op voor het kind, de jongere en/of de ouder over de dagelijkse activiteiten, de persoon en de omgeving. Het Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) model wordt gebruikt om de sterke kanten, beperkingen en barrières in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoe het assessment bijdraagt aan het mogelijk maken van participatie.

Kind aan het woord – Marjon ten Velden

De motivatie van kinderen in het dagelijks handelen hangt af of zij activiteiten zinvol en uitdagend vinden en of ze deze echt willen doen. Om inzicht te krijgen in wat kinderen zelf belangrijk vinden is een dialoog nodig. Uit onderzoek blijkt dat dit nog weinig gebeurt. Vaak wordt vóór kinderen bepaald in plaats van mét hen. Erkenning en het gevoel gehoord te worden, dragen bij aan autonomie, competentie en de relatie. Dit is belangrijk voor welzijn en participatie van kinderen.

Ouders in hun kracht – Barbara Piskur

Kinderen met een lichamelijke beperking ervaren problemen met participatie. Uit promotieonderzoek blijkt dat ouders van deze kinderen veel acties uitvoeren om hun kind te ondersteunen, veel uitdagingen tegenkomen en een grote variatie aan behoeften ervaren. Deze ouders zouden meer van elkaars ervaringskennis kunnen profiteren. Het ervaringskenniscentrum ‘Schouders’ wordt gecreëerd om ervaringskennis van tienduizenden ouders van een kind met een beperking om te vormen tot makkelijk toegankelijke collectieve ervaringskennis.

12.40 – 12.45

Afsluiting ochtendprogramma en vooruitblik middagprogramma

12.45 – 13.30

LUNCH

13.30 – 14.30

Workshopronde 1

1.  Child Occupational Self Assessment (COSA 2.2 NL) – Marjon ten Velden en Jane O’Brien

De COSA 2.2 (2014) is een valide en cliëntgecentreerd zelfevaluatie-instrument, waarmee  schoolgaande kinderen (7-18 jaar) in kaart brengen hoe goed zij vinden dat ze alledaagse activiteiten uitvoeren en hoe belangrijk die activiteiten voor hen zijn. De COSA betrekt kinderen bij het ergotherapeutisch interventieplan, inclusief het stellen van doelen.

U krijgt tijdens de workshop informatie over de herziene COSA-2.2 NL en de laatste ontwikkelingen. U gaat actief aan het werk met de nieuwe COSA, zodat u na deze middag de COSA kunt gebruiken in uw praktijk.

2. Short Child Occupational Profile (SCOPE 2.2 NL) – Koen van Dijk, Lotte van Rooij en Kim Houwaart

Tijdens deze workshop doet u meer kennis en ervaring op met het meetinstrument de 'Short Child Occupational Profile Nederland' (SCOPE-NL). De SCOPE-NL biedt inzicht in de participatie van het kind in zijn/haar dagelijks leven.  Het instrument kan gebruikt worden bij kinderen tussen de 0 en 21 jaar, ongeacht symptomen, diagnose, leeftijd en praktijksetting. De informatie die uit de SCOPE-NL verkregen wordt kan helpen bij het bepalen en prioriteren van interventiedoelen.'

3. Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY) – Eefje Kern en Barbara Piskur

De PEM-CY is een recent naar het Nederlands vertaald instrument dat de participatie van kinderen en de invloed van de omgeving in de thuis, school en buurt/wijk context in kaart brengt. De PEM-CY geeft inzicht in omgevingsfactoren die de participatie van het kind bevorderen of belemmeren.

In deze workshop maakt u kennis met de PEM-CY. Ook krijgt u meer te weten over de ontwikkeling van het meetinstrument, de validiteit en betrouwbaarheid voor de Nederlandse context en de toepassing in de praktijk.

4. Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC) – Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries

De WRITIC is een occupation-based meetinstrument dat vaststelt of oudste kleuters startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. De WRITIC is betrouwbaar, valide en voorspellend en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfproblemen. Het laatste jaar zijn de normwaarden verzameld en is de testmanual met adviezen voor leerkracht en therapeut geschreven. De workshop gaat in op het gebruik van de WRITIC in de klas.

5. Goal setting bij CO-OP – Jolien van den Houten en Rianne Janssens

De cliëntgerichte doelbepaling is bij CO-OP een belangrijke bouwsteen om het (motorisch) leerproces te stimuleren en het kind te begeleiden tot probleemoplosser. De verschillende assessments hiervoor worden toegelicht. De Self Determination Theorie van Reci & Dyan geeft een onderbouwing. Aan de hand van het Canadian Model of Client-centred Enablement  en de therapeutische technieken aangereikt door CO-OP,  wordt er geoefend met casuïstiek.  Op deze wijze zullen er do’s and don’ts worden gegenereerd voor toepassing bij diverse kinderen.

6. Motivatie – Annelies de Hoop en Johannes Noordstar

Het Foto-interview is een oplossingsgericht instrument om kinderen te helpen hun eigen verbeterwensen om te zetten in concrete doelen. Naast het ervaren van autonomie en verbondenheid speelt ook de (motorische) competentiebeleving een belangrijke rol bij het effectief werken aan deze doelen. Deze workshop bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk over het effect van feedback op de (motorische) competentiebeleving en mindset van kinderen en de invloed daarvan op hun motivatie en zelfsturing.

14.30 – 14.40

Wissel

14.40 – 15.40

Workshopronde 2

 1. Child Occupational Self Assessment (COSA 2.2 NL)
 2. Short Child Occupational Profile (SCOPE 2.2 NL)
 3. Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY)
 4. Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC)
 5. Goal setting bij CO-OP
 6. Motivatie

15.40 – 16.00

THEE PAUZE

16.00 – 16.30

Presentatie Jane O’Brien

Implementing a Strength-based Approach to Practice with Children and Youth 

Occupational therapists consider the child, family, environment and the child’s abilities along with factors interfering with performance to design strength-based intervention plans.  This presentation provides an overview of the benefits of the strength-based approach and strategies to implement the approach in practice using a variety of practice models. An overview of techniques to support strength-based intervention in practice will be provided.

16.30 – 16.45

Afsluiting

16.45

Bedankjes en  DRANKJE

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 3 juni 2016