Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

mevr. M.J. van Hartingsveldt PhD

Lector Ergotherapie

Margo van Hartingsveldt is lector van het lectoraat Ergotherapie. Tevens is zij opleidingsmanager van de bacheloropleiding Ergotherapie.

Margo van Hartingsveldt
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 3 december 2015