Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

HvA Academie
Home separator HvA Academie

HvA Academie

Met de HvA Academie wordt een infrastructuur en een platform geboden voor het bevorderen van professionalisering en kennisdeling van en door docenten, lectoren/onderzoekers, managers en ondersteunende medewerkers van de HvA. We kiezen voor een intern opgebouwd en toegespitst aanbod vanuit het principe van de lerende organisatie en leren van elkaar.

Training en Scholing

De HvA Academie stelt in samenspraak met de expertgroep een professionaliseringsprogramma op gericht op de thema’s die HvA-breed gedragen worden. Dit aanbod en meer vind je op de DLWO-omgeving van de HvA Academie: https://academie.hva.nl.

Advisering en Ontwikkeling

De HvA Academie begeleidt leidinggevenden en medewerkers bij het opstellen van professionaliseringsplannen van medewerkers en teams. Ook biedt de HvA Academie diverse vormen van coaching, bijvoorbeeld loopbaancoaching en voorlichting en begeleiding bij het ontwikkelen van je eigen portfolio.

Platform voor kennisdeling

De HvA Academie biedt HvA medewerkers een fysieke en virtuele ontmoetingsplek.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat HvA Academie, telefoon: 020 – 595 3944, e-mail: academie@hva.nl. of neem contact op met Sharon van Embden, programmamanager HvA Academie, s.van.embden@hva.nl, tel. 06 2115 62 56.

De HvA Academie is onderdeel van de stafafdeling Personeel en Organisatie.